Pytanie - dlaczego smar do łańcucha rowerowego dla wyczynu powinien zawierać dodatki EP?

Odpowiedź:Dodatki zwiększające ekstremalne obciążenia zwane Extreme Presswe Antiwear lub dodatkami EP ekstremalnego ciśnienia, są dodatkami do smarów łańcuchowych stosowanymi aby zmniejszyć zużycie tych części łańcucha które narażone są bardzo wysokie ciśnienia i duże obciążenia które występują przy kolarstwie torowym, górskim i kolarskich wyścigach szosowych.

Powszechnie przyjmuje się, że wysoka wydolność wynikająca z indywidualnych predyspozycji i intensywnego treningu pozwala kolarzom najwyższej klasy na wykonanie pracy o mocy do 500 W, podczas gdy dla kolarzy amatorów należy przyjąć, że maksymalna moc wynosi około 300–340 W. Pomijamy w naszych rozważaniach, że takie liczenie mocy jest dużym uproszczeniem na potrzeby niniejszego artykułu, ponieważ właściwe jest operowanie przekazywanej przez kolarza mocy w Wattach na kilogram (W/kg).

Z tego tytułu inną moc przekaże w czasie jazdy pod górę zawodnik który waży 50 kg a inna ważący 65 kg. Największą mocą dysponują kolarze torowi, których moc dochodzi do 2 KM i smar łańcuchowy przystosowany do przeniesienia mocy 300 W nie sprawdzi się w eksploatacji zawodnika wyczynowego. Jeszcze inne wymagania ma smar niezbędny zawodnikowi który w bardzo krótkim czasie przekazuje dużą moc na elementy łańcucha. Tu największym niebezpieczeństwem jest tzw. wyciśnięcie smaru miękkiego z elementów łańcucha w czasie szybkiego przekazania mocy.

Każde z wymienionych wyżej zagadnień wymaga zastosowania innych dodatków i inhibitorów w zastosowanym smarze. Dodatki EP obniżające zużycie smaru w wyniku działania wysokich nacisków (Extreme Presswe Antiwear) tworzą warstwę ochronną, zapobiegając tarciu i zapiekaniu się części pracujących pod dużym obciążeniem. Należy jednoznacznie określić, że znanych jest na dzień dzisiejszy wiele dodatków EP, które różnią się skutkami jakie wywołują i dobór właściwego do łańcucha rowerowego wymaga dużej wiedzy o zjawiskach jakie zachodzą w eksploatacji łańcucha rowerowego . Zachodzi pytanie :czy jeżeli dodamy kilka takich dodatków które są środkami powierzchniowo czynnymi to smar będzie lepszy ? Odpowiedz jest prosta. Dodatki EP mają również działania niepożądane.

Oto niektóre z nich: mogą zwiększać wskaźniki zużycia znane jako "polerowanie”, mogą zmniejszać szybkość reakcji i zmniejszać reaktywność niektórych dodatków. Niektóre dodatki mają zdolność do korozji a jeszcze inne wzmagają korozję w warunkach dużej wilgotności. Jako przykład typowych dodatków EP wymienić trzeba elementy cynku, fosforu, siarki, molibdenu, ester ditiofosforan di alkilowy i wiele innych zawarte w różnych kombinacjach i proporcjach.

Dodawanie dodatków EP jest czynnością mocno skomplikowana, ponieważ należy pamiętać ,że dobry smar do łańcucha rowerowego składa się z kilkunastu składników chemicznych (olej bazowy jako podstawa dodatki EP, PE, AW, modyfikatory tarcia ,lepiszcza, estry, inhibitory korozji, przeciwutleniacze, środki penetrujące, dyspersory) które mogą wchodzić w reakcję ze sobą , skutkiem czego będzie pogorszenie warunków smarnych a nie jego poprawa.
eLUBE jako firma zajmująca się produkcją smarów rowerowych dla profesjonalistów posiada aktualnie szereg smarów zawierających dodatki EP nowej generacji a w testowaniu i opracowaniu znajduje się kilka następnych.

Czy nie da się zrobić jednego uniwersalnego smaru przenoszącego ekstremalne ciśnienia na wszystkie warunki atmosferyczne, siły nacisku ,temperatury ? Odpowiemy zgodnie z naszą wiedzą, że nie da się, ponieważ szereg dodatków i składników stosowanych w smarach do łańcucha wyklucza się wzajemnie. Z tego powodu szczególnie zawodnikom, którzy maja większe wymagania do środków smarnych zalecamy dobór smaru po zapoznaniu się z ich budową i zaleceniami co do ich stosowania.

 

 

Tagi: składniki smaru do łańcucha, ekstremalne dodatki ciśnieniowe EP, dodatki przeciwzużyciowe (AW), modyfikatory tarcia (FM), Anti-Wear Extreme Pressure, moc kolarza zawodowego, waty w kolarstwie, maksymalna moc kolarza, jaka moc generuje kolarz, smar do łańcucha dla sekcji kolarskiej, dobry smar do roweru, smar do MTB, smar do roweru górskiego, smar na zawody kolarskie smar na zawody masters i cyklosport, kolarstwo przełajowe smar, smar four cross, trial rowerowy smar, kolarstwo górskie smar, kolarstwo torowe smar, kolarstwo szosowe smar.

 Smar do łańcucha dla kolarza

dobry smar do roweru