Co to jest lepkość oleju?

 Jednym  z podstawowych wyróżników oleju smarnego jest jego lepkość. Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) –  charakteryzuje tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przemieszczenia.

Lepkość oleju

W technice wyróżnia się:

             -lepkość dynamiczną,

Jednostką tej lepkości jest  Pascalosekunda,  miliPascalosekunda w systemie jednostek  (CGS)

1 Paskalosekunda (Pa·s) (1 Pas) 1 Pas = 10Puaz  (P)= 1000 Centypuaz (cP)= 1 Kilogram na metr sekundę (kg/(m·s)) = 10 Gram na centymetr sekundę (g/(cm·s)) = 1 Newton sekunda na metr kwadratowy (N·s/m²)

W układzie SI analogiczną jednostką jest Pa·s. stad 1 Pa·s = 10 P

Lepkość dynamiczna danej cieczy wynosi 1 Pas (1 Pas calosekundę), jeżeli siła potrzebna do przesunięcia warstwy cieczy o powierzchni 1 cm względem drugiej takiej samej warstwy oddalonej o 1 cm, z prędkością 1 cm/sec, wynosi 1 dynę.
Puaz (symbol: P) –nazwany jest  cześć francuskiego fizyka i lekarza Jeana L. M. Poiseuille’a.

Oto przykładowe wartości lepkości dynamicznej niektórych produktów

  • woda:

w temperaturze 0 °C: 1,79 mPa·s

w temperaturze 25 °C: 0,89 mPa·s

w temperaturze 100 °C: 0,28 mPa·s

  • gliceryna w temperaturze (25 °C): 935 mPa·s
  • miód: 2–9 Pa·s
  • etanol w temperaturze (25 °C): 1,05 mPa·s
  • rtęć w temperaturze (20 °C): 1,559 mPa·s
  • fenol w temperaturze (45 °C): 4,036 mPa·s
  • smoła w temperaturze (20 °C): ~107 Pa·s
  • krew w temperaturze (37 °C): ~3,5 mPa·s

             – lepkość kinematyczną zwaną też kinetyczną, jest stosunkiem lepkości dynamicznej do gęstości ppłynu: Podstawowąjednostką miary tej llepkości wukładzie SI jjest m·s−1.-wg jednostki podstawowej o oznaczeniu m2/s –metr kwadratowy na sekundę wg symbolu jednostki.

W układzie CGS jednostką lepkości kinematycznej jest stokes: 1 St = 1 cm2·s−1 = 10−4 m2·s−1. Jej nazwa pochodzi od nazwiska irlandzkiego fizyka i matematyka George’a Gabriela Stokesa. 1 St = 1 cm2/s . 1 Stokes (1 St) jest jednostką bardzo duża, powszechnie używaną jest jednostka sto razy mniejsza  1 centiStokes (1 cSt). 1 mm2 /s  = 1 cSt .

Lepkość 1 cSt posiada woda w temperaturze 4° C. Lepkość olejów ulega zmianie wraz ze zmianą temperatury. W miarę wzrostu temperatury lepkość oleju maleje i odwrotnie.

Jest jeszcze jedna nazwa dotycząca lepkości oleju – lepkość względna jest to stosunek lepkości dynamicznej badanej cieczy do lepkości cieczy wzorcowej (najczęściej wody). Jest to wielkość bezwymiarowa i można ją wyznaczyć poprzez porównanie czasu wypływu danej cieczy w porównaniu do czasu wypływu cieczy wzorcowej przez otwór kubka. W celu rozróżnienia lepkości względnej mierzonej w różnych lepkościomierzach porównawczych stosuje się oznaczenia lepkości względnej w wielu krajach europejskich w tym w Polsce w stopniach Englera, °E, ale we Francji jednostką są stopnie Barbiego, °B, w Wielkiej Brytani jednostką jest sekunda Redwooda, RI zaś w USA sekunda Saybolta, SUS.

Olej syntetyczny do roweru

Teraz pytanie dla potrzeb rynku rowerowego czy lepkość oleju do łańcucha ma wpływ na skuteczność smarowania? Ma, jednak w dobie smarów hybrydowych wpływ lepkości na skuteczność smarowania jest zdecydowanie mniejszy niż wtedy, gdy podstawa były oleje mineralne. Idąc tropem lepkości oleju zdyskwalifikowane powinny zostać smary w aerozolu, ponieważ maja bardzo małą lepkość tak jak tzw. smary suche, które odparowują pozostawiając cienką warstewkę smaru na elementach łańcucha. Dobór lepkości oleju bazowego jest indywidualną sprawą producenta smaru do łańcucha rowerowego i zależy głównie od zawartych w nim dodatków uszlachetniających i warunków na jakie dedykowany jest smar.

 

 

Lepkość oleju w rowerze

 

Lepkość oleju

eLUBE zmienia się w EVIL Lubricants!

W związku utrudnieniami i sporami prawnymi jakie prowadzimy od 2016 roku z IGOL FRANCE na temat zarejestrowanego przez nas znaku towarowego eLUBE, ABS Serwis sp. z o.o. podjął decyzję o rebrandingu naszych produktów smarnych oferowanych pod nazwą elube.

Od 1 października 2023 roku wszystkie produkowane przez nas środki smarne zmieniają nazwę na EVIL Lubricants.

Produkty ze starą nazwą tj.eLUBE będą w obrocie do wyczerpania zapasów nie później niż końca okresów ważności produktów .

Mając na uwadze udzielenie klientom pełnej wiedzy na temat rebrandingu produktów elube uruchamiamy nową stronę internetową evillubricants.pl

 

Jednocześnie informujemy, że strona elube.pl będzie nadal istniała lecz nie będzie rozwijana pod kątem prezentacji nowych produktów firmy ABS Serwis sp. z o.o.